Štrky – piesky

Ponúkame na predaj rôzne štrky na všeobecné využitie či už pod zámkovú dlažbu, poterový štrk, štrk na betónovanie, posypový štrk atď…

  • 0/4   – poterový štrk
  • 0/16  – betonársky štrk
  • 4/8   – štrk na zásyp rúr a pod zámkovú dlažbu
  • 8/16 – kamenivo
  • 32/64 -makadam