Čierne uhlie

Kvalitné čierne uhlie dovážané z bane na severnej strane Karpát, kde sú veľké ložiská zatiaľ najkvalitnejšieho čierneho uhlia v okolí. Vyznačuje sa vysokou výhrevnosťou a malým zostatkom popola.

Ponúkame na predaj voľne ložené alebo vreckované po 25kg.

  • Výhrevnosť               29,30 MJ/kg

  • Obsah síry                0,04 %

  • Obsah popola          0,3%

This slideshow requires JavaScript.