Pri nákupe tovaru zabezpečujeme autodopravu rôznymi nákladnými vozidlami, malými a veľkými vyklápacími vozidlami, alebo vozidlami s hydraulickou rukou v závislosti od potreby obiednávky.

Disponujeme preškolenými profesionálnymi vodičmi s platnými licenciami na vedenie nákladných motorových vozidiel, vďaka čomu dostanete svoj tovar vždy na miesto kam potrebujete bez potreby ďalšieho prekladania