Cenník

VOĽNE LOŽENÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA 145,00 € /t
ORECH BÍLINA 139,00 € /t
UHOĽNÉ BRIKETY 182,00 € /t
ČIERNE UHLIE 189,00 € /t
EKO HRÁŠOK – voľne ložený 205,00 € /t

VRECOVANÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA  4,50 €/ 25kg vrecko
ORECH BÍLINA 4,30 €/ 25 kg vrecko
UHOĽNÉ BRIKETY 5,50 €/ 25 kg balík 
ČIERNE UHLIE 5,50 €/ 25 kg vrecko

EKO HRÁŠOK

EKO – HRÁŠOK Platinum***** 

EKO – HRÁŠOK Premium****

5,70 €/ 25kg vrecko – 228,00 €/t

5,60 €/ 25kg vrecko – 224,00 €/t

BRIKETY,PELETY

DREVENÉ PELETY 220,00 €/t
DREVENÉ BRIKETY  160,00 €/t

ŠTRKY – PIESKY

0/4

18,00 €/t

4/8

14,00 €/t

8/16

18,00 €/t

0/16

18,00 €/t

Okrasný štrk

Makadam

28,00 €/t

13,00 €/t

Advertisements