Cenník

VOĽNE LOŽENÉ UHLIE

TOVAR CENA ZA TONU VÝHREVNOSŤ
KOCKA Hnedá MOST nedostupné 20,18 MJ
KOCKA Hnedá BILINA  270,00 € 20,30 MJ
ORECH BILINA 270,00 € 20,30 MJ
UHOĽNÉ BRIKETY 370,00 € 19,41 MJ
ČIERNE UHLIE nedostupné 28,95 MJ
EKO HRÁŠOK – ČIERNE UHLIE  nedostupné 28,00 MJ
EKO HRÁŠOK – HNEDÉ UHLIE 270,00 € 19,50 MJ

BALENÉ 

KOCKA BÍLINA

nedostupné

20,30 MJ
BRIKETY UHOĽNÉ 25KG

nedostupné

  19,41 MJ
BRIKETY UHOĽNÉ 10KG

nedostupné

  28,95 MJ
ČIERNE UHLIE

nedostupné

28,00 MJ
EKO HRÁŠOK – ČIERNY

nedostupné

29,00 MJ
EKO HRÁŠOK – HNEDÝ

nedostupné

  19,50 MJ
PELETY A1

520,00 €

19,00 MJ
DREVENÉ BRIKETY

 350,00 € 18,00 MJ

ŠTRKY

TOVAR CENA ZA TONU
0/4 Nedostupné
8/16 Nedostupné
4/8 Nedostupné
Makadam Nedostupné