Cenník

VOĽNE LOŽENÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA 151,00 € /t             Výhrevnosť : 20,30 MJ
UHOĽNÉ BRIKETY 169,00 €/t  REKORD

171,00 €/t  UNION

Výhrevnosť :  19,49 MJ

ČIERNE UHLIE 175,00 € /tVýhrevnosť : 28,95 MJ
EKO HRÁŠOK – čierne uhlie

                         

191,00 € /tVýhrevnosť : 28,00 MJ

VRECOVANÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA  4,50 €/ 25kg vrecko – 180,00 €/t
UHOĽNÉ BRIKETY UNION 5,30 €/ 25kg vrecko – 212,00 €/t
UHOĽNÉ BRIKETY REKORD 2,20 €/10 kg balík – 220 €/t
ČIERNE UHLIE 5,30 €/ 25 kg vrecko- 212 €/t

EKO HRÁŠOK

EKO – HRÁŠOK Platinum*****  29MJ/KG -Eko hrášok z čierneho uhlia

EKO – HRÁŠOK Premium****    27MJ/KG 

 -Eko hrášok z čierneho uhlia

ORECH 2 BILINA****                  20,1MJ/KG

-Eko hrášok z hnedého uhlia

5,60 €/ 25kg vr. – 222,00 €/t                       

                                                                                                  5,00  €/ 25kg vr. – 200,00 €/t

                                                                                                                                                                                             

4,10 €/ 25kg vr. – 164,00 €/t

BRIKETY,PELETY

DREVENÉ PELETY A1 2,80 €/15kg vrecko – 185,00 €/t 
DREVENÉ BRIKETY  1,60 €/10kg balík- 160,00 €/t

ŠTRKY – PIESKY

0/4

17,00 €/t

4/8

15,00 €/t

8/16

17,00 €/t

0/16

17,00 €/t

Makadam

15,00 €/t

Príplatok za nakladanie uhlia do BIG-BAG vriec je 10,00 € / t.