Cenník

VOĽNE LOŽENÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA 151,00 € /t
ORECH BÍLINA 140,00 € /t
UHOĽNÉ BRIKETY 158,00 €/t
ČIERNE UHLIE 178,00 € /t
EKO HRÁŠOK – voľne ložený 199,00 € /t

VRECOVANÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA  4,50 €/ 25kg vrecko
ORECH BÍLINA 4,30 €/ 25 kg vrecko
UHOĽNÉ BRIKETY 5,50 €/ 25 kg balík 
ČIERNE UHLIE 5,50 €/ 25 kg vrecko

EKO HRÁŠOK

EKO – HRÁŠOK Platinum*****  5,70 €/ 25kg vrecko – 228,00 €/t

 

BRIKETY,PELETY

DREVENÉ PELETY 215,00 €/t
DREVENÉ BRIKETY  170,00 €/t

ŠTRKY – PIESKY

0/4

16,00 €/t

4/8

15,00 €/t

8/16

16,00 €/t

0/16

16,00 €/t

0/2

Makadam

17,00 €/t

15,00 €/t

Advertisements