Cenník

VOĽNE LOŽENÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA 165,00 € /t            Výhrevnosť : 20,30 MJ
UHOĽNÉ BRIKETY 185,00 €/t     Výhrevnosť :  19,49 MJ
ČIERNE UHLIE 240,00 € /t Výhrevnosť : 28,95 MJ
EKO HRÁŠOK – čierne uhlie

EKO HRÁŠOK – hnedé uhlie

240,00 € /t Výhrevnosť : 28,00 MJ

170,00 € /t Výhrevnosť : 19,50 MJ

VRECOVANÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA 5,00 €/ 25kg vrecko – 200,00 €/t
UHOĽNÉ BRIKETY UNION 6,00 €/ 25kg vrecko – 240,00 €/t
UHOĽNÉ BRIKETY REKORD 2,40 €/10 kg balík –    240,00 €/t
ČIERNE UHLIE momentálne nie je skladom

EKO HRÁŠOK

EKO – HRÁŠOK čierne uhlie*****  27 MJ / KG 

EKO – HRÁŠOK – hnedé uhlie

280,00 €/t – skladom                   

180,00 € /t Výhrevnosť : 19,50 MJ

BRIKETY,PELETY

DREVENÉ PELETY A1 3,30 €/15kg vrecko – 220,00 €/t 
DREVENÉ BRIKETY  2,20 €/10kg balík-    220,00 €/t

ŠTRKY – PIESKY

0/4

19,00 €/t

4/8

17,00 €/t

8/16

19,00 €/t

0/16

19,00 €/t

Makadam

17,00 €/t

Príplatok za nakladanie uhlia do BIG-BAG vriec je 10,00 € / t.