Cenník

VOĽNE LOŽENÉ UHLIE

TOVAR CENA ZA TONU VÝHREVNOSŤ
KOCKA Hnedá MOST 225,00 € 20,18 MJ
KOCKA Hnedá BILINA 225,00 € 20,30 MJ
ORECH BILINA 225,00 € 20,30 MJ
UHOĽNÉ BRIKETY 280,00 € 19,41 MJ
ČIERNE UHLIE 350,00 € 28,95 MJ
EKO HRÁŠOK – ČIERNE UHLIE Momentálne nedostupné 28,00 MJ
EKO HRÁŠOK – HNEDÉ UHLIE 240,00 € 19,50 MJ

BALENÉ 

TOVAR CENA ZA BALENIE CENA ZA TONU VÝHREVNOSŤ
PELETY A1 4,60 € 320,00 € 19,00 MJ
DREVENÉ BRIKETY 3,00 € 290,00 €

18,00 M

ŠTRKY

TOVAR CENA ZA TONU
0/4 22,00 € 
8/16 22,00 €
4/8 20,00 €
Makadam 20,00 €