Cenník

VOĽNE LOŽENÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA 151,00 € /t             Výhrevnosť : 20,30 MJ
UHOĽNÉ BRIKETY 161,00 €/t  REKORDVýhrevnosť :  19,49 MJ
ČIERNE UHLIE 175,00 € /t Výhrevnosť : 28,95 MJ
EKO HRÁŠOK – čierne uhlie

                         

179,00 € /t Výhrevnosť : 28,00 MJ

VRECOVANÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA  4,50 €/ 25kg vrecko – 180,00 €/t
UHOĽNÉ BRIKETY UNION 5,50 €/ 25kg vrecko – 220,00 €/t
UHOĽNÉ BRIKETY REKORD 2,20 €/10 kg balík – 220 €/t
ČIERNE UHLIE 5,30 €/ 25 kg vrecko- 212 €/t

EKO HRÁŠOK

EKO – HRÁŠOK Platinum*****  29MJ/KG 

-Eko hrášok z čierneho uhlia

 

ORECH 2 BILINA****                  20,1MJ/KG

-Eko hrášok z hnedého uhlia

6,00 €/ 25kg vr. – 240,00 €/t                       

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       4,10 €/ 25kg vr. – 164,00 €/t

BRIKETY,PELETY

DREVENÉ PELETY A1 3,00 €/15kg vrecko – 195,00 €/t 
DREVENÉ BRIKETY  1,60 €/10kg balík- 160,00 €/t

ŠTRKY – PIESKY

0/4

18,00 €/t

4/8

16,00 €/t

8/16

18,00 €/t

0/16

18,00 €/t

Makadam

16,00 €/t

Príplatok za nakladanie uhlia do BIG-BAG vriec je 10,00 € / t.