Cenník

VOĽNE LOŽENÉ UHLIE

 AKCIA – PREDAJ UHLIA ZA ZNÍŽENÉ CENY !

KOCKA BÍLINA 151,00 € /t             


Výhrevnosť : 20,30 MJ

ORECH BÍLINA 149,00 € /t


Výhrevnosť : 19,41 MJ

UHOĽNÉ BRIKETY 161,00 €/t


Výhrevnosť 19,49 MJ

ČIERNE UHLIE 175,00 € /t


Výhrevnosť : 28,95 MJ

EKO HRÁŠOK – čierne uhlie

                           – hnedé uhlie orech 2 bilina

(ekohrášok)

191,00 € /t


Výhrevnosť : 28,00 MJ

VRECOVANÉ UHLIE

KOCKA BÍLINA  4,50 €/ 25kg vrecko – 180,00 €/t
ORECH BÍLINA 4,30 €/ 25 kg vrecko – 172,00 €/t
UHOĽNÉ BRIKETY 5,70 €/ 25 kg balík  – 228€/t

2,70 €/10 kg balík – 243€/paletu -900 kg

ČIERNE UHLIE 5,50 €/ 25 kg vrecko- 220€/t

EKO HRÁŠOK

EKO – HRÁŠOK Platinum*****  29MJ/KG

EKO – HRÁŠOK – BRODA*****    29MJ/KG

5,70 €/ 25kg vrecko – 228,00 €/t

5,40 €/25 kg vrecko – 216,00 €/t

BRIKETY,PELETY

DREVENÉ PELETY A1 3,00 €/15kg vrecko-195,00 €/t 
DREVENÉ BRIKETY  1,70 €/10kg vrecko- 160,00 €/t

ŠTRKY – PIESKY

0/4

17,00 €/t

4/8

15,00 €/t

8/16

17,00 €/t

0/16

17,00 €/t

Makadam

17,00 €/t